Tải Game

Máy tính cần cài đặt những phần mềm sau
Microsoft .NET Framework 4.8.1 Microsoft Visual C++ 2015
Driver card màn hình

Quản lý TK

+