Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 11.04.2024

Thời gian dự kiến:

 • Máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng: 16h00 đến 19h30 (để người chơi chuẩn bị cho sự kiện Battle Core)
 • Máy chủ Quyền Lực: Từ 16h00 đến 20h00

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War và Công Thành Chiến Quyền Lực

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

23:47

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 04.04.2024

 • Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 04.04.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Cập nhật lại Boss trong sự kiện Boss Battle Together (TY-SM-PH)
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War Quyền lực và Công Thành Chiến liên máy chủ.
 • Tắt drop Jewel of Bless, Jewel of Soul tại quái vật có cấp độ dưới 160. Drop 2 loại ngọc chính sẽ có từ map Nixie Lake trở lên (Quyền Lực)
 • Mở sub-server riêng dành cho người chơi đăng ký tài khoản sau bảo trì ngày 04.04.2024 (Quyền Lực)

CẬP NHẬT GÓI HỖ TRỢ TÂN THỦ GIAI ĐOẠN 1 (QUYỀN LỰC)

 • Set Lucky 1 – 7 ngày (tính thời hạn sử dụng sau 7 ngày kể cả người chơi không sử dụng cũng sẽ hết hạn, sử dụng nút phân giải để xóa khỏi hòm đồ). Những nhân vật có 4 vật phẩm RF – MG sẽ nhận set Lucky 2. Qua giai đoạn 2 sẽ nâng cấp lên thành Set Lucky 2 cho toàn bộ các nhân vật.
 • TOA 1 – 7 ngày.
 • 50 BOL 50% (Khóa)

Sub-server riêng dành cho tân thủ

Đăng ký tài khoản mới nhận ngay 14 ngày truy cập vào sub-server tân thủ. Kể từ ngày 04.04.2024 không hỗ trợ chuyển nhân vật có cấp độ dưới 700.

Những tài khoản VIP vẫn có thể truy cập vào sub-server tân thủ, tuy nhiên Drop sẽ thấp hơn các tài khoản đăng ký mới.

 • Sub-server 7, NonPVP
 • Drop đầy đủ các loại ngọc trên toàn bộ quái vật. Drop sẽ phân theo cấp độ nhân vật và cấp độ quái. Map càng cao drop càng cao.
 • EXP tương đương sub-server VIP
 • Không có Boss từ map Ferea trở lên
 • Chỉ dành cho các nhân vật dưới cấp độ 700. Các nhân vật trên cấp độ 700 sẽ cần chuyển qua các sub-server cơ bản

Gift Code hỗ trợ người chơi các máy chủ Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng

 • /season193 – 50 BOL khóa 200%

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

19:17

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 28.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 28.03.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Fix 1 số lỗi đã phát hiện tại phiên bản Season 19 Part 1-3. Cập nhật vị trí các Spot mới
 • Giảm Drop ngọc tại quái vật dưới cấp độ 140 đối với sub-server thường (Quyền Lực)
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War, Công Thành Chiến máy chủ Quyền lực và Arca War liên máy chủ

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

19:55

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 21.03.2024

Thời gian dự kiến: 

 • Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng: Từ 09h30 đến 20h00
 • Quyền Lực: Từ 16h00 đến 20h00

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Cập nhật phiên bản Season 19 Part 1-3 cho các máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War máy chủ Quyền lực

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

16:53

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 13.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 13.03.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho các sự kiện Arca War liên máy chủ, Arca War và Công Thành Chiến Quyền Lực.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

00:38

Quản lý TK

+