Tin Tức

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 28.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 28.03.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Fix 1 số lỗi đã phát hiện tại phiên bản Season 19 Part 1-3. Cập nhật vị trí các Spot mới
 • Giảm Drop ngọc tại quái vật dưới cấp độ 140 đối với sub-server thường (Quyền Lực)
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War, Công Thành Chiến máy chủ Quyền lực và Arca War liên máy chủ

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

19:55

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 21.03.2024

Thời gian dự kiến: 

 • Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng: Từ 09h30 đến 20h00
 • Quyền Lực: Từ 16h00 đến 20h00

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Cập nhật phiên bản Season 19 Part 1-3 cho các máy chủ Tình Yêu - Sức Mạnh - Phục Hưng
 • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War máy chủ Quyền lực

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

16:53

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 13.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 13.03.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho các sự kiện Arca War liên máy chủ, Arca War và Công Thành Chiến Quyền Lực.

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

00:38

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 05.03.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 05.03.2024

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho các sự kiện Arca War liên máy chủ và Arca War Quyền Lực
 • Cập nhật bản Fix một vài lỗi của phiên bản Test Season 19 Part 1-3

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

09:45

Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 26.02.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 26.02.2024.

Nội dung:

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
 • Chuẩn bị cho các sự kiện sẽ diễn ra trong tuần sau liên quan đến máy chủ Quyền Lực và Liên Máy Chủ
 • Mở sự kiện Boss Battle Together (Quyền Lực)
 • Cập nhật thêm 1 số Spot thường và S-Spot (6 quái) tại các map Deep Dungeon 1-2-3-4-5 (Quyền Lực)

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

01:24

Quản lý TK

+