Tin Tức

Quà hỗ trợ người chơi sau bảo trì ngày 29.01.2024

Gift Code Ingame (TY, SM, PH)

 • /baotri2901 - 20 BOL 200% khóa
 • Gift Code cần sử dụng trước ngày 06.02.2024

Gift Code qua trang chủ (Quyền Lực)

 • Gift Code - BAOTRI2901
 • Đăng nhập vào trang chủ, mục Quà Tăng và điền mã.
 • Gift Code cần sử dụng trước ngày 06.02.2024
 • Cần thoát game để nhận thưởng.

Cấp độ tối thiểu để nhận Gift Code:

 • TY-SM-PH: 800
 • QL: 400
13:00

Update quái vật cho map 700 - Old Kenthotum (Quyền Lực)

Thời gian dự kiến: 13h00 ngày 29.01.2024

 • Top 1 có cấp độ 697, dự kiến trong vài tiếng nữa sẽ đạt cấp độ 700. Để cập nhật quái tại map mới đồng thời bổ sung thêm quái vật làm nhiệm vụ tại Aida2 - toàn bộ hệ thống quái vật sẽ được Reload.
 • Quái vật Reload đồng nghĩa với việc Boss cũng sẽ reload lại.

Người chơi vui lòng lưu ý thông tin trên.

10:30

Cập nhật hệ thống Chaos Card - Ghép BOL 100% - Drop Ngọc

1. GHÉP 3 BOL 50% THÀNH BOL 100% TẠI NPC MOSS MERCHANT (ELBELAND)

 • Cần chạy lại Launcher để hiển thị sau khi tính năng trên được cập nhật

2. CẬP NHẬT HỆ THỐNG CHAOS CARD MINI

 • Loại bỏ các Set đồ EXL dưới cấp độ 400. Sau cập nhật chỉ còn lại Set đồ có cấp độ 600.

3. CẬP NHẬT TỶ LỆ CHAOS CARD MINI (CHỈ THAY ĐỔI TỶ LỆ NHỮNG VẬT PHẨM LIỆT KÊ BÊN DƯỚI)

 • Vật phẩm EXL + 2-3 OPT EXL - 10.4% =>15.4%
 • Vũ Khí EXL + 2-3 OPT EXL - 17% => 14%
 • Broken Horn (Sừng Gãy) - 5% => 3%

4. CẬP NHẬT ĐỔI RARE ITEM TICKET 3 RA PENDANT ĐẶC BIỆT KHÔNG SOCKET

 • 12 Rare Item Ticket 3 - Đổi Pendant đặc biệt. 3 OPT tự chọn và 4% hồi HP. Pendant +0 và không có Socket. Khi đủ cấp độ 850 có thể đổi qua 2 Pendant đặc biệt qua Pendant Socket đặc biệt

5. CẬP NHẬT TỶ LỆ DROP NGỌC

 • Cập nhật mới: Giảm drop đều tại các map và Drop sẽ giữ nguyên đến khi có người chơi đạt cấp độ 800. 1 acc đánh Ferea hiện nay có thể lụm 40-50 cặp bs 1 ngày nên nếu drop không update theo cấp độ của top thì sẽ gây lạm phát. Drop Dynamic chúng tôi đã có thông báo từ đầu. Phương án drop theo top người chơi phản đối nhiều sẽ chuyển sang phương án trên ạ.
00:53

Cập nhật hệ thống DMG Boss (Quyền Lực)

Áp dụng hệ thống DMG Boss Last Hit thay thế Tổng DMG

Thời gian: 20h00 ngày 26.01.2024

 • Hiện nay, hệ thống Drop Boss hoạt động theo phương thức Tổng DMG như thông báo do hệ thống Last Hit trước đó hoạt động không chính xác nên chúng tôi đã đổi qua Tổng DMG (có chú thích ở bài viết thông tin máy chủ).
 • Tuy nhiên, hệ thống Tổng DMG khi Boss bị tiêu diệt sẽ không drop vật phẩm ngay dưới Boss nếu nhân vật giữ tổng DMG bị chết mà sẽ drop ở vị trí của nhân vật đó dù đứng ở bất kỳ đâu - IGCN update sai lệch với hệ thống của Webzen. Không thể chỉnh sửa vị trí Drop nếu làm trên Tổng DMG và nếu tiếp tục giữ hệ thống này sẽ tạo ra 1 cách thức săn Boss - Đánh được hơn 50% HP, move về làng để chờ boss chết và vật phẩm sẽ Drop.
 • Sau 1 thời gian test, kiểm tra thì hệ thống Last Hit đã được hoàn thiện nên sẽ chính thức được đưa vào từ tối ngày 26.01.2024.

Người chơi vui lòng lưu ý thông tin trên!

01:35

Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 24.01.2024

Thời gian dự kiến: Từ 09h30 đến 12h00

 • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ, cải thiện hệ thống mạng kết nối từ Viettel/FPT đến máy chủ
 • Mở lại các sub-server còn thiếu của toàn bộ máy chủ (Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng)
 • Chuẩn bị cho sự kiện Battle Core liên máy chủ

Mở đổi Mysterious Stone tại máy chủ Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng

 • 1 Seed Sphere 10 = 150 Mysterious Stone. Người chơi có nhu cầu vui lòng Liên hệ Fan Page để đổi.

Cập nhật máy chủ Quyền Lực

 • Fix lỗi offlevel không nhặt ngọc tại sub-server VIP
 • Đóng sub-server 8 sau khi đã cập nhật Drop tại các map thấp
 • Cập nhật thêm quái vật tại Aida 2, Tarkan 2 làm Nhiệm vụ 3
 • Chuẩn bị cho sự kiện Bảo Vệ Pháo Đài Sói - Đại Chiến Balgass
 • Cập nhật thêm ngọc vào hệ thống tổng Drop vật phẩm của các map tương ứng. Thay đổi Drop List tại các map

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

12:57

Quản lý TK

+